Bygdebladet

Kommunale avgifter fire gonger i året

Fjord formannskap har bestemt at det skal vere fire betalingsterminar for sjølvkostområda i 2021.

Fjord formannskap har i innstillinga til kommunestyret bestemt at det skal vere fire betalingsterminar for sjølvkostområda i 2021. Dette blir 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Gebyrsatsane er som årets, med eit tillegg på 2,7 prosent grunna auka løns- og prisvekst.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!