Annonse
Bygdebladet

- Krev sikring av gåande og syklistar ved Furneset ferjekai

Kommunestyre- og planutvalsmedlem Falk Daniel Øveraas (H) krev utbetring av trafikktilhøva for mjuke trafikantar ved ferjekaia på Furneset.
- Med bilar i ferjekøa, trafikk frå ferja og bilar på veg til parkeringsplassen på Furneset får vi eit svært uoversiktleg trafikkbilde for gåande og syklistar på strekninga. No krev Vestnes kommune at Statens vegvesen tek tak i problemet, seier Øveraas og presiserer at krykker og gips ikkje skuldast manglande trafikksikring ved Furneset. Foto: Edmund Melkild

Manglande trafikktryggleik for gåande og syklistar ved Furneset ferjekai har i fleire tiår vore tema. No stiller Vestnes kommune krav til Statens vegvesen om å gjere det sikrare for mjuke trafikantar å ferdast på staden.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!