Annonse
Bygdebladet

Kva er gale med folke?

Folkeboksamlingane var ei tid svært viktige for folkeopplysninga og kulturlivet både i by og land. Etter kvart vart namnet endra til folkebibliotek, altså frå norsk til gresk i siste delen av ordet. Eigentleg ei nokså meiningslaus ‘modernisering’, for biblia tyder bok og bibliotek på det næraste boksamling. Meir logisk burde den nye nemninga blitt folkeinfotek, etter som biblioteka no gjer så mykje meir enn å låne ut bøker.

Førre veka kunne me lese i avisene at Folkets hus i Molde er lagt ut for salg. Me må rekne med at det ikkje lengre blir eit Folkets hus, og det er den vegen det går. Landet held på og vert avfolka, språkleg. Før hadde me folkeskule. Den kom i 1889 i staden for almueskolen.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!