Bygdebladet

Bekymringsmeldinga ikkje til formannskapet 2. mars: Kva tiltak vil Ålesund setje inn for folkehelsa?

Varaordførar Vebjørn Krogsæter seier til Bygdebladet at han uavhengig av bekymringsmeldinga er klar over at det er store utfordringar i samband med vindkraftutbygginga.

På Haramsøya ønskjer ein konkrete tiltak for folkehelsa no. Kommunen kommenterer saka slik; - Det har i perioden vore intern dialog i kommunen om saka. Vi tek meldinga på alvor, men sit ikkje med ei løysing på dei utfordringane som lokalsamfunna her står i. Det fortel seksjonsleiar for heilskapeleg styring Ingunn Stette til Bygdebladet.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!