ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

- Kvifor har kommunen lyst ut to 50 prosent-stillingar?

Det er Arbeiderpartiets Kristian Blindheim som stiller spørsmål om utlysinga av to 50 prosent stillingar som helsefagarbeidarar ved høvesvis Mariebo og Ivartun no i februar.
Bilde frå Vestnes sjukeheim. Foto: Edmund Melkild

Full- og deltidsstillingar i kommunal sektor er stadig gjenstand for diskusjon. Til kommunestyremøte i Vestnes kommande torsdag blir det stilt spørsmål ved to 50 prosent-stillingar som er utlyste.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!