Bygdebladet

Det er ikkje berre ny ungdomsskule på Helland som krev midlar. Skulen i Tomrefjord treng rehabilitering av delar av bygget, som er kostnadsrekna til 25 millionar kroner.

Har Vestnes råd til å bygge ny ungdomsskule?

Vestnes treng sårt nye lokale for ungdomsskuleelevane i kommunen. Men har kommunen råd? Saka skal opp til behandling i kommunestyret kommande torsdag.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!