ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Martinus Løvik hopper inn hos Vestnes seniorakademi

I oktober sist haust held professor emeritus Martinus Løvik føredrag om spanskesjuka for Vestnes seniorakademi. - Vi kan bli råka av ein ny pandemi, sa Løvik for ti månader sidan. Foto: Edmund Melkild

For andre gong må det annonserte foredraget i Vestnes seniorakademi om stamceller bli utsett på grunn av covid-19. Smittetala i Oslo er så høge at byen i realiteten er «raud sone», og Bioteknologirådet vil ikkje utan at det er heilt naudsynt sende medarbeidarar ut av byen, fordi det kan bidra til å spreie smitte utover i landet. Foredragshaldaren som var avtala, kan difor ikkje komme før smittefaren er blitt mindre igjen.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!