Bygdebladet

Mattilsynet: Sannsynleg at anleggsarbeid har påverka brønnvatnet

Ann Kristin Brox og Kurt Brox her avbilda ovanfor huset ved den mykje omtala brønnen.

At overflatevatnet i nedbørsfeltet kan ha blitt påverka av gravearbeid, finn vi som sannsynleg. Vi trur det er stor sannsynlegheit for at brønnen no og tidlegare har blitt påverka av overflatevatn – også før tiltaka som er gjort i nedbørsfeltet i den seinare tid.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!