ANNONSE
Annonse
Nå er det kvinnenes tur!

Nå er det kvinnenes tur!

Publisert:

Nå har vi levd i en pandemi i snart ett år. Hverdagen vår har vært preget av stor usikkerhet: for jobbene våre, for om vi får sett vennene våre igjen, om barnehagene kommer til å være åpne. Fellesskapene våre blir svakere og mer ustabile. Koronapandemien har vært et forstørrelsesglass ...

Hva med litt redelighet, Nordvest Nett?

Hva med litt redelighet, Nordvest Nett?

Publisert:

I Bygdebladet fredag 26.2.2021 står det å lese at Nordvest Nett setter ned nettleia fra 1.3.21. Leder av kundeavdelingen i selskapet, Kristin Bergheim, vil ha oss til å tro at en gjennomsnittlig husstand etter denne reduksjonen på nettleia, vil spare ca. kr. 1500 i år.

Jentene lider under pandemien

Jentene lider under pandemien

Publisert:

Korona-pandemien har satt arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling mange år tilbake.

Hvor ble det av distrikspolitikken?

Publisert:

Garantiinstitutt for eksportkreditt (GIEK) kan ikke legges til Oslo, med den maritime klyngen og øvrige eksportnæring på nordvestlandet er det naturlig at hovedkontoret for en slik institusjon legges til dette området.

Kvar står bilane i Ålesund?

Kvar står bilane i Ålesund?

Publisert:

Ålesund kommune har gått høgt ut med høgt ut med profilering av eit bildelingsprosjektet. Framtidslaben og smart-by-prosjektet er involvert, og sist måndag var det stor bilkortesje gjennom byen, med sjølvaste ordføraren i framste bilen, må vite.

Stortingsvalkamp i nye Ålesund kommune

Stortingsvalkamp i nye Ålesund kommune

Publisert:

Det har i seinare tid vore fleire ytringar på trykk om ulike utfordringar som møtte den nye storkommunen Ålesund. Grunnar for oppløysing og reversering er mange og til å forstå der vi enn så lenge berre må fastslå at både kostnader for innbyggjarane har auka og mange av tenestene for dei ...

Vaksinering i Stordal:

Det står ikkje hverken på vilje eller pengar i denne samanheng!

Publisert:

Viser til lesarinnlegg frå Ingrid Løset i BB 26. februar 2021. Om underteikna er sitert på at det er vanskeleg å imøtekome politikarane sitt ønskje om å ha massevaksinering fleire stader, så er nok ikkje dette korrekt.

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Publisert:

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

Vestlandsrådet satsar på næringslivet

Vestlandsrådet satsar på næringslivet

Publisert:

Dei tre fylkeskommunane på Vestlandet set næringsutvikling på dagsorden og har starta arbeidet med ein ny næringsstrategi for heile Vestlandet.

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

Publisert:

LO sin regionkonferanse i Trøndelag har vedtatt 11 krav til raudgrøn politikk ved stortingsvalet i 2021. Mellom desse er: - Stans North Connect straumkabelen – norsk kraft til norsk industri. - Nei til norsk deltaking i EU sin energiunion ACER – allereie fatta vedtak om ACER må reverserast.

Kva er gale med folke?

Kva er gale med folke?

Publisert:

Førre veka kunne me lese i avisene at Folkets hus i Molde er lagt ut for salg. Me må rekne med at det ikkje lengre blir eit Folkets hus, og det er den vegen det går. Landet held på og vert avfolka, språkleg. Før hadde me folkeskule. Den kom i 1889 i staden for almueskolen.

Få vaksinedosar komande veker - ber eldre vere tolmodige

Få vaksinedosar komande veker - ber eldre vere tolmodige

Publisert:

Ålesund kommune får i vekene 8-10 færre dosar enn vi hadde rekna med, og kommuneoverlege ber dei eldre vere tolmodige. Mange tar no kontakt med innbyggartorga med spørsmål om når dei kan få vaksine.

Jubel i MRAP over fergeforslag!

Jubel i MRAP over fergeforslag!

Publisert:

Jubelen står i taket i Møre og Romsdal Arbeiderparti etter at fem partier er blitt enige om å halvere fergetakstene. - Dette har vi kjempet for i et år, sier Ap’s førstekandidat til Stortinget, Per Vidar Kjølmoen.

Møre og Romsdal treng nytt soningssenter

Møre og Romsdal treng nytt soningssenter

Publisert:

Dei dårlege soningsforholda ved Ålesund fengsel gjer at kvinner blir behandla mykje mildare av retten enn menn. For lik kriminalitet kan ei kvinne gå fri, medan ein mann bli dømd. Denne urettferdig behandling av lovbrytarar skuldast manglande politisk vilje til å erstatte det gamle og ...

- Etterslep på vegane er farleg

Kronikk:

- Etterslep på vegane er farleg

Publisert:

Alt for mange av etterslepa på vegane er svært farlege og skaper frykt. Det er uforståeleg at etterslepa ikkje vert prioritert høgare, meinar Knut Harstad - tidlegare ordførar i Ørskog, i denne kronikken.

Kritisk til sjukehusval for Vestnes

Arbeiderpartiet:

Kritisk til sjukehusval for Vestnes

Publisert:

Vestnes dreg i dag nytte av å vere midt mellom to akuttsjukehus. AMK og legane i Vestnes kan vurdere om pasienten bør sendast til Ålesund eller Molde ut frå kva som er best for den enkelte pasienten. Dersom kommunestyret 4. mars vedtek det same som formannskapet vedtok i saka, er det slutt på ...

Kva har politireform og satsinga på politiet gitt oss?

Kva har politireform og satsinga på politiet gitt oss?

Publisert:

Politiet har vore gjennom ei stor utvikling dei siste åra. Ingen andre land i Vest-Europa har satsa like mykje på politiet som det Noreg har gjort. For Møre og Romsdal har budsjettet auka frå 440 millionar kroner til 610 millionar kroner. Vi har fått nye og betre arbeidsverkty, nye og betre ...

Ålesund kommune vert straffa for brot på forureininglova

Publisert:

Ålesund kommune har blitt ilagt ei bot på kr. 250.000 for brot på forureininglova for ulovleg handtering av CCA-impregnert trevirke i 2018. Samtidig har kommunen fått ein inndragning på kr. 362.200 for midlar spart ved å ikkje handtere avfallet på ein korrekt måte. Dette gjeld forhold i ...

Riktig å avlyse øvelse Joint Viking

Riktig å avlyse øvelse Joint Viking

Publisert:

Det var en riktig beslutning å avlyse Forsvarets storøvelse Joint Viking med smittesituasjonen vi nå har. Forsvaret har tre prioriteringer gjennom pandemien: Opprettholde operativ evne, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov. Når pandemien er på retrett, skal vi igjen øve ...

LO støtter Arbeiderpartiets krav om halverte fergetakster

Publisert:

LO er svært glad for at Arbeiderpartiet går inn for å halvere fergetakstene på alle samband i hele Norge. – Dette kommer til å bety svært mye både for næringslivet og våre medlemmer, sier fungerende regionleder i LO Møre og Romsdal, Harald Olsen.

Fergetakster og fagre løfter fra Arbeiderpartiet

Fergetakster og fagre løfter fra Arbeiderpartiet

Publisert:

Møre og Romsdal og Nordland er de største fergefylkene i Norge. De fleste av Norges 120 fergesamband er innom en distriktskommune og viktige for infrastrukturen i de aktuelle kommunene.

Gratulerer med morsdagen!

Gratulerer med morsdagen!

Publisert:

Takk, du som har vist omsorg i året som har gått. Flere skulle hatt en som deg.

Derfor vil Arbeiderpartiet halvere fergetakstene

Derfor vil Arbeiderpartiet halvere fergetakstene

Publisert:

Arbeiderpartiets forslag om halverte fergetakster styrker hele kyst-Norge. Så hvorfor er Frp så negative?

Billettering på land og til vanns!

Billettering på land og til vanns!

Publisert:

«Kva er forskjellen på billettering av bilane på land og på ferjene? AP og SP køyrer ferjeprisane til himmels her i fylket, og planlegg samtidig omfattande bypakkar med bompengepakkar i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Denne formueskatten, men også om statlig administrasjon/forvaltning

Denne formueskatten, men også om statlig administrasjon/forvaltning

Publisert:

Først om formuesskatten: Det er næringslivet som «klager», men de definerer ikke problemene godt nok.