Bygdebladet

Flytta frå Haukåsen til Digernes: Meir heimebehandling – mindre innleggingar i psykiatrien

Dei ambulante tenestene allmenn, som tidlegare var del av bl.a. Sjøholt DPS, har kome i nye lokale på Digernes. Dei driv med heimebehandling av psykisk sjuke. F.v. teamkordinatorane Ann-Kristin Brynildsen og Bente Bakken, og seksjonsleiar Ronald Longva. Foto: Ruth Janne Vinje

Det var mange protestar frå både lokalmiljø og politikarar då Sjøholt DPS vart nedlagt i 2019. I kjølvatnet av dette har den omreisande verksemda, Ambulante tenester - allmenn, blitt styrka, og dei har kome i nye lokale på Digernes.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!