ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Møre og Romsdal treng nytt soningssenter

På Sunnmøre er det brei semje om eit heilt nytt fengsel på Digernes. (Ill Norplan)

Dei dårlege soningsforholda ved Ålesund fengsel gjer at kvinner blir behandla mykje mildare av retten enn menn. For lik kriminalitet kan ei kvinne gå fri, medan ein mann bli dømd. Denne urettferdig behandling av lovbrytarar skuldast manglande politisk vilje til å erstatte det gamle og utrangerte Ålesund fengsel, som har sin arkitektur og byggestil frå 1864. Partiet de Kristne (PDK) vil realisere nytt soningssenter på Digerneset.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!