ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Næringstransporten i fylket snart på nivå som før korona

Næringstrafikken i Møre og Romsdal er snart oppe på same nivå som før pandemien. Bilde frå Furneset ferjekai sist onsdag kveld.

Fylkesvegferjene frakta 285.669 køyretøy i april i år. Næringstransporten er no nesten på nivå med same månad i 2019, medan personbiltrafikken er redusert med 24,5 prosent samanlikna med april 2019.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!