Bygdebladet

Pasientane kan velje Medi3 som sjukehus

Medi3 i Kongensgate i Ålesund kan veljast som sjukehus på lik linje som dei offentlege. (Fotos Medi3)

- Medi3 kan veljast på same måte som andre sjukehus utan at det kostar meir enn eigenandelen, seier Gunnhild Tørlen hos Medi 3 i Ålesund. Det private sjukehuset i Ålesund fekk vidareføre avtalen med helseføretaket.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!