Bygdebladet

Trefigurane som i si tid vart laga av Jørund Smed står langs Elvastien på Sjøholt. Ørskog kommunedelsutval har løyvt 20.000 til bygg over figurane, for å verne dei mot regn og roteskader. Her er Aksel Viddal Krogsæter som gjorde ein innsats for bevaring av figurane i 2020. (Foto Benjamin B. Opsal)

Pengar til gode formål i Ålesund og bygdene

Dei fleste kommunedelsutvala i Ålesund har fordelt midlane som dei har til disposisjon. Men dersom kommunedirektøren får gjennom budsjettet, kan dette også bli dei siste midlane på ei stund.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!