Bygdebladet

Styret i Fiksdal friskule AS vil samarbeide med Vestnes kommune i samband med bruk av skulelokale dersom det offentlege skuletilbodet blir lagt ned. Frå venstre Øystein Gagnat, Tanja Løviknes, Sindre Gjelsten Bøe (dagleg leiar), Helen Sandaas, Kristian Bergheim, Martin Furland, Geir Gjelsten, styreleiar Petter Inge Bergheim. Heilt til høgre professor Yngve Nordkvelle. (Foto frå folkemøte i Fiksdal hausten 2021)

Fiksdal Friskule etterlyser klarsignal

Fiksdal Friskule treng eigna skulelokale. Dei har sendt skriv til Vestnes kommune der dei ber om at det blir lagt opp ein framdriftsplan som gjer det muleg med oppstart for friskule hausten 2022.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!