- Vi må bruke pengane på dei som allereie er her

Formannskapet i Ålesund vil ikkje busetje 76 flyktningar:

- Vi må bruke pengane på dei som allereie er her

Publisert:

Framstegspartiet fekk berre sine eigne 3 røyster, for forslaget om å ta imot 25 flyktningar i 2022. Kommunedirektøren sitt forslag om å ta imot 50 vart vedteke med 8 mot 7 røyster. - Vi må prioritere å bruke pengane på dei som allereie er her slik at vi kan integrere dei betre og raskare, ...

Ordførarkampen i gang i Ålesund

Ordførarkampen i gang i Ålesund

Publisert:

Hans Kjetil Knutsen, Ålesundslista, ny ordførar i Ålesund i neste valperiode? I løpet av året blir det avklara kven som blir kandidatar til toppvervet i storkommunen. Men allereie før nyttårsklokkene ringte i 2021, var den første kandidaten lansert: Hans Kjetil Knutsen.

Helse til Valldal og rådhus til Stordal?

Helse til Valldal og rådhus til Stordal?

Publisert:

Torsdag vart nok ein gong lokalisering av tenestene i Fjord eit tema. Skal ein ha helsehus i Stordal når det er godt tilrettelagt i Valldal? Og kan heller administrasjonen leggast til Stordal? Fleirtalet på 13 ba administrasjonen om ei utgreiing.

- Her bur det jo folk til forskjell frå Digerneset

- Her bur det jo folk til forskjell frå Digerneset

Publisert:

Det er planar om vidare utvikling på Eidet, og saka kjem til behandling i planutvalet på eit seinare tidspunkt. Hans K. Knutsen frå Ålesundslista stillte spørsmål om trafikale løysingar i området. - Kva med kryssing av veg. Det er vel ein vesentleg del av Eidet, at der bur folk? Og til ...

Kjempar mot innføring av Koronasertifikat

Kjempar mot innføring av Koronasertifikat

Publisert:

- Det viktigaste for meg er å få ein grundig diskusjon om koronasertifikat før det eventuelt blir innført i Fjord kommune. Derfor har eg oppretta ei underskriftskampanje, seier Nathalie de Vrieze i Stordal.

Berga barnehagen på Vågstranda

Berga barnehagen på Vågstranda

Publisert:

Under behandling av budsjettet for 2022 vedtok Vestnes kommunestyre å behalde Vågstranda barnehage.

Politikarane pålegg adm. sjefen å finne pengar til ny ungdomsskule på Vestnes

Politikarane pålegg adm. sjefen å finne pengar til ny ungdomsskule på Vestnes

Publisert:

Vestnes kommunestyre gjekk torsdag ettermiddag samrøystes inn for å arbeide vidare med bygging av ny ungdomsskule i Vestnes. Så blir det opp til administrasjonssjefen å finne pengar til prosjektet.

36 millionar ekstra covid-midlar

36 millionar ekstra covid-midlar

Publisert:

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fordelt 36 millionar kroner til kommunane i skjønnsmidlar for andre halvår 2021.

Samrøystes ja til 24 nye leiligheiter på Steinholt

Samrøystes ja til 24 nye leiligheiter på Steinholt

Publisert:

Handsaminga var gjort unna på 2 minutt og 14 sekund i kommunestyret, og dermed er eigengodkjenninga for 24 pluss to leiligheiter klar på Steinholt i Ørskog.

Geir Inge Lien vil rydde opp i drosjenæringa

Geir Inge Lien vil rydde opp i drosjenæringa

Publisert:

- Regjeringa vil sikre at drosjenæringa skal få gode og ordna forhold, der sjåførane kan leve av jobben sin, og kundane kan kjenne seg trygge. Det var tidlegare vestnesordførar Geir Inge Lien (Sp) som sa dette i eit innlegg frå Stortingets talarstol førre veke.

Vil ikkje ut av Ålesund

Frå Haram:

Vil ikkje ut av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2021 kl 11:48

”Vi som vil vere i Ålesund” er namnet på ein ny organisasjon, som ikkje har noko tru på at livet blir lettare om Haram går ut av Ålesund. Leiar for organiasjonen er Adrian Holmeset (30). - Å gå ut vil kreve eit samla Haram, og eit samla Haram har vi ikkje.

Har Vestnes råd til å bygge ny ungdomsskule?

Har Vestnes råd til å bygge ny ungdomsskule?

Publisert:

Vestnes treng sårt nye lokale for ungdomsskuleelevane i kommunen. Men har kommunen råd? Saka skal opp til behandling i kommunestyret kommande torsdag.

Fryktar lærar må seiast opp

Fryktar lærar må seiast opp

Rektor i Tennfjord må spare 1 million

Publisert:

Overforbruket i Ålesund kommune blir no tatt tak i med harde kutt i pengestraumen til skulane. Spjelkavik Ungdomsskule vart først ut å meldte om oppseiing av seks vikarlærarar sist veke. Fleire av rektorane på bygdeskulane i Bb-distriket fryktar no at dei må gjere det same.

Sjukdom stenger legevakta på Sjøholt

Sjukdom stenger legevakta på Sjøholt

Publisert:

Pasientar frå Vestnes, Fjord og Ørskog må reise til Ålesund

Utsett frist til 15. mars

Utsett frist for Haram ut av Ålesund, men...

Publisert: - Oppdatert: 09.12.2021 kl 19:07

Kommunalminister Bjørn Arild Gram gir uttrykk for stor forståing for situasjonen, og meiner det i utgangspunktet bør vere tilstyrekkeleg med tid til å søke om å ta Haram ut. Men; - Etter ei heilskapleg vurdering av den beskrevne prosessen, gir eg likevel Ålesund kommune utsetjing av ...

Vedtar politikarane 24 nye leiligheiter på Steinholt?

Vedtar politikarane 24 nye leiligheiter på Steinholt?

Publisert: - Oppdatert: 08.12.2021 kl 11:03

9. desember er det klart for siste kommunestyremøte i Ålesund. Og kanskje blir ei lenge planlagd regulering, av bustader på Steinholt i Ørskog eigengodkjend. I alle fall gjekk den samrøystes igjennom planutvalet i november.

Brannfolk på deltid trudde på lønsauke

Brannfolk på deltid trudde på lønsauke

Ålesund "gløymde" å løyve 1.26 millionar kroner

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2021 kl 13:22

Ålesund kommunestyre vedtok eit ønske om å utjamne det såkalla brannmannstillegget for deltidstilsette. Men i budsjett og økonomiplan vart det ikkje sett av pengar til dette. Kostnaden utgjer 1.26 millionar kroner opplyste ordførar Eva V. Aurdal i formannskapet på Harøya.

No aukar avgiftene i Fjord kommune

No aukar avgiftene i Fjord kommune

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2021 kl 16:23

Det blir dyrare kommunale avgifter i Fjord kommune til neste år. Kommunestyret vedtok gebyrregulativet førre veke.

Vestnes kommune styrer mot Robek

Vestnes kommune styrer mot Robek

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2021 kl 11:32

Om vel to veker skal Vestnes vedta budsjettet for 2022. Det kan bli vanskeleg for kommunen å unngå Robek-lista.

Ålesund søkjer om utsetjing

Ålesund søkjer om utsetjing

-formannskapet møttes på Harøy tysdag

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2021 kl 15:42

Sist veke handsama Ålesund kommunestyret innbyggarinitiativet, som har som mål å ta gamle Haram ut av nye Ålesund. No vil kommunedirektøren ha utsett frist for å søke. Innbyggarinitiativet var på sakskartet då formannskapet hadde møte på Harøy tysdag ettermiddag.

Geir Ove Leite (AP): - Kvifor ikkje berre la staten overta Ålesund?

Geir Ove Leite (AP): - Kvifor ikkje berre la staten overta Ålesund?

Publisert:

Det er spørsmålet mange stiller seg sjølv og til politikarane i Ålesund. Geir Ove Leite (Ap) tok opp dette då kommunen vedtok budsjett og økonomiplan torsdag. - Mange lurer på kvifor vi må gjere dette omstillingsarbeidet, og er det ikkje betre at vi kjem på Robek så kan staten overta? ...

Ordføraren tok med formannskapet på gangen

Ordføraren tok med formannskapet på gangen

Publisert:

Då saka om bygging av ny felles ungdomsskule var til behandling valde ordføraren å ta med formannskapet og ta diskusjonen vidare i einerom.

12.000 i diskgolf-bøter så langt

12.000 i diskgolf-bøter så langt

Publisert:

Det er eit poeng at diskgolfbana ligg i eit område der det er ei voldsam utvikling, seier Per Hofseth til Bygdebladet. Men det offentlege er ikkje samd med han så langt. - Korgene på diskgolfbana har gitt ei bot på 12000 kroner til meg, og snart kjem det kanskje 4000 til.

- Må rette opp ein urett

Om Haram ut av Ålesund:

- Må rette opp ein urett

Publisert: - Oppdatert: 26.11.2021 kl 16:00

Lisa Alvestad(Sp) ville rette opp uretten mot gamle Haram, då saka om å ta Haram ut var oppe i kommunestyret torsdag.. - Haram vart tvinga. Skal vi rette opp denne uretten, eller skal vi ikkje det? Vi må rette opp etter ei mislukka reform frå Høgre.

Dette vedtaket kan sende Haram ut

Dette vedtaket kan sende Haram ut

Publisert: - Oppdatert: 26.11.2021 kl 14:46

Kommunedirektøren si innstilling fekk lunken mottaking i kommunestyret i Ålesund i går. Eit forslag fremja av Geir Ove Leite (Ap) frå fleirtalskoalisjonen vart vedteke mot 17 røyster.