Internatelevar kan bli millionsluk for Vestnes kommune

Internatelevar kan bli millionsluk for Vestnes kommune

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2022 kl 09:43

Internatelevar på Gjermundnes vgs viser seg å koste millionbeløp for Vestnes kommune. Dette er tilfelle etter ei endring av prinsippa for «opphaldskommune».

Haram-dramaet ikkje til ende - kva med Vatne/Tennfjord?

Haram-dramaet ikkje til ende - kva med Vatne/Tennfjord?

Publisert:

Klart svar frå Haram-folket, men store interne forskjellar ved folkerøystinga. Samtidig viser opinionsundersøkinga at det berre er tidlegare Sandøy som har klart fleirtal for nye Ålesund. Eit slikt resultat viser at politikarar og byråkratar i nykommunen har ein jobb å gjere – for at ...

72% vil ut - Haram jubla for tidleg?

72% vil ut - Haram jubla for tidleg?

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2022 kl 09:57

Resultatet av folkeavstemminga viser at 3 642 av dei som røysta ønskjer Haram utskilt som eigen kommune, medan 1 434 ønskjer at Haram fortsatt skal vere ein del av Ålesund kommune. 72 røysta blankt. Valdeltakinga var på 65,6 %.

Bergar politikarane stor-Ålesund med knapp margin?

Bergar politikarane stor-Ålesund med knapp margin?

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2022 kl 09:21

Det er knytt stor spaning til korleis politikarane i Ålesund kommunestyre vil røyste torsdag 17. mars, når saka om Haram ut av Ålesund vert handsama. Det kan bli Haram ut eller Haram blir, med svært knapp margin.

Kari Grindvik aktuell som ny nestleiar

Kari Grindvik aktuell som ny nestleiar

Publisert:

I svak medvind mønstrer Venstre sine tropper under fylkesårsmøtet i Ålesund laurdag og søndag. Opplegget vitnar ikkje om at det gjeld eit parti som strever med å halde seg over sperregrensa.

Flytta inn med velsigning frå Ålesund

Haram Helse må flytte ut:

Flytta inn med velsigning frå Ålesund

Publisert:

I god tru, og med velsigning frå Ålesund kommune, flytta Haram Helse inn i sitt nye lokale på Digernes. Men i vidare politisk saksgang er denne velsigninga utelatt. Derfor har advokaten til Haram Helse klaga på avslaget om Digernes-etablering.

Ny underskriftsaksjon for å bli

Striden ikkje over i Haram:

Ny underskriftsaksjon for å bli

Publisert: - Oppdatert: 04.03.2022 kl 12:26

Eit knapt fleirtal i Vatne/Tennfjord og Gryta/Søvik stemte for å bli i Ålesund kommune. I desse områda av tidlegare Haram vert det no tatt initiativ for å be Ålesund kommunestyre om å bli.

Stort feirtal for å ta Haram ut av Ålesund

Stort feirtal for å ta Haram ut av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 07.03.2022 kl 12:46

Resultatet av folkeavstemminga viser at 3 628 ønsker Haram utskilt som eigen kommune, medan 1 424 ønsker at Haram fortsatt skal være ein del av Ålesund kommune. Valdeltakinga var på 65,6 %

- Må få konsekvensar

Thorbjørn Fylling rasande:

- Må få konsekvensar

Publisert:

I Bygdebladet fredag fortel Jan Ove Harsjøen om eit ubehageleg besøk frå to tilsette i heimesjukepleien. Thorbjørn Fylling (Frp) reagerer sterkt på historia. - Det er ikkje godt nok å reagere slik som kommunalsjef Synnøve Vasstrand Synnes gjer i Bygdebladet i dag.

- Ikkje tving oss ut!

Vi som vil være i Ålesund:

- Ikkje tving oss ut!

Publisert: - Oppdatert: 07.03.2022 kl 12:54

Adrian Holmeset i "Vi som vil være i Ålesund" er uroleg for at deler av gamle Haram skal bli tvungen ut. - Dei som vil ut av Ålesund har snakka mykje om bruk av tvang. Og eg håper dei no ikkje vil tvinge oss inn i nye Haram.

- Eit klart signal

Haram Ut av Ålesund:

- Eit klart signal

Publisert: - Oppdatert: 07.03.2022 kl 12:58

Ålesund kommune har spurt folket om råd, og fått råd seier Harald Nordang i Haram Ut av Ålesund. - 71.8% har sagt at dei vil ut. Dei kan ikkje få klarare beskjed.

Mot klar siger for Haram Ut?

Førehandsrøystene viste Haram ut

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2022 kl 22:05

Førehandsrøystinga i tidlegare Haram har hatt stor oppslutnad. 2053 personar har stemt for å la Haram gå ut av nye Ålesund. Det er viktig å understreke at nær 1500 av desse kjem i det som er venta å bli den sterkaste Ut-krinsen, nemleg Brattvåg, Helland og Hildre.

Halvparten i Ålesund vil ha Haram ut av Ålesund

Halvparten i Ålesund vil ha Haram ut av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2022 kl 22:04

15 minutt etter at vallokala i gamle Haram stengte kl 21 torsdag kveld er resultata av innbyggarundersøkinga offentlege. Eit representantativt utval av personar over 16 år frå heile nye Ålesund er spurt i underskinga. Dette svara dei:

Er regjeringa usamd med seg sjølv?

Er regjeringa usamd med seg sjølv?

Publisert:

På folkemøtet i Brattvåg avviste Trygve Slagsvold Vedum at Ålesund kan ta grensejustering og behalde Vatne/Tennfjord/Søvik om det er ønske om det. No gjeld det heile Haram understreka finansministeren. Eit brev frå kommunaldepartementet til Ålesund kommune seier noko anna. Kommunestyret ...

Fysioterapeutane på Digernes ankar

Fysioterapeutane på Digernes ankar

Publisert:

I god tru, og med velsigning frå Ålesund kommune, flytta Haram Helse inn i sitt nye lo-kale på Digernes. Men i vidare politisk saksgang er denne velsigninga utelatt. Derfor har advokaten til Haram Helse klaga på avslaget om Digernes-etablering.

Torsdag skal Harams-folket seie meininga si

Torsdag skal Harams-folket seie meininga si

Publisert:

Stort engasjement har prega debatten rundt gamle Haram si framtid, i eller utanfor Ålesund. Det neste no er kva som skjer ved folkerøystinga torsdag. Denne dagen kan alle over 16 år i den tidlegare kommunen gi uttrykk for si meining.

Ni av 250 kompensasjons-millionar til Møre og Romsdal

Ni av 250 kompensasjons-millionar til Møre og Romsdal

Publisert:

Stortinget løyver 250 nye millionar til særleg utsette næringar i kommunane. Ni av desse millionane kjem til Møre og Romsdal.

Ikkje heilt einsidig i Brattvåg

Ut av Ålesund?

Ikkje heilt einsidig i Brattvåg

Publisert:

Tida tikker ned til folkerøystinga i Haram torsdag 3. mars – for alle over 16 år.

- Ei fråverande leiing

Krass kritikk mot kommunen:

- Ei fråverande leiing

Publisert:

«Helseleiinga i gamle Haram er det vanskeleg å beskrive i gode ordelag. Det var ei leiing som var fråverande, vi såg eller høyrde lite frå dei, også når vi trong dei. Dei verka heller ikkje å ha nokon inngåande kunnskap i korleis ein skulle drive eit legekontor, så vi visste det var ...

Krev sakleg debatt

Krev sakleg debatt

Publisert:

Kommunedelsutvalet viser til at det er viktig at debatten held seg på eit sakleg nivå, skriv kommunedelsutvalet på Nordøyane om debatten om tidlegare Haram skal gå ut av nye Ålesund. - Det som skjer no er det ikkje god omdømmebygging for kommunen.

- Må kunne utviklast - side om side

Digernes og Skodje sentrum:

- Må kunne utviklast - side om side

Publisert:

Skodje-politikaren Kari Grindvik har gode poeng når ho slår til lyd for at dei gamle bygdesentra ikkje må utarmast. Men tettstadane må kunne styrkast sjølv om Digernes er i ferd med å bli eit allsidig regionsenter innan Ålesund kommune.

Får ikkje tak i psykolog

Får ikkje tak i psykolog

Publisert:

- Psykolog er ei lovfeste teneste. Korleis vil kommune løyse dette, spurde Fjord SV under sist kommunestyremøte. Trass fleire forsøk har det ikkje lykkast kommunen å skaffe psykolog.

Kommuneoppløysing – ikkje berre vitenskap

Publisert:

Når folket i Haram går til urnene neste veke, er det ingen i dag som kan spå sikkert om utfallet. Samtidig skjer det i desse dagar ei opinionsundersøking, med spørsmål retta til innbyggarane over heile storkommunen.

Unngjekk å svare

Vedum på besøk i Brattvåg:

Unngjekk å svare

Publisert:

Ålesund Sp prøvde å få avvist BDO-rapporten om konsekvensane av Haram-exit frå Ålesund i kommunestyret. Finansminister Vedum unngjekk å svare på om han stiller seg bak kritikken frå partifellene under Sp sitt folkemøte i Brattvåg onsdag.

- Det blir for stort og for lite ryddig

Klar melding på folkemøte:

- Det blir for stort og for lite ryddig

Publisert:

- Eg er fødd i Vatne kommune, og har budd i Haram etter at eg flytta til Brattvåg. Og eg har hatt det godt i begge dei to småkommunane.