Bygdebladet

Hildre barnehage kan bli lagd ned frå 2023. Saka går no først til komite for oppvekst.

Hasseldal vil avvikle Hildre barnehage frå 2023

Kommunedirektøren viser mellom anna til nedgang i talet på born, avvik i arbeidstilhøve for tilsette knytt til byggtekniske utfordringar og at utleigar ikkje kan påleggast å ruste opp lokala. Men avviser samstundes at det er økonomiske grunnar som ligg bak framlegget om å legge ned.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!