Bygdebladet

Stordal bygdetun med stabburet (nærast), Løsetstova og Rosekyrkja (som Fortidsminneforeininga eig). Fjord kommune vurderer sal av stabburet og Løsetstova.

Vurderer sal av stabburet og Løsetstova

I komande formannskap skal det opprettast ei arbeidsgruppe som skal sjå på eigesomsmassen til Fjord kommune. Gruppa skal legge fram ei vurdering innan utgangen av juni 2022.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!