Annonse
Bygdebladet

Kvifor ikkje bruke Ørskog prestegard til dagtilbod for demente? foreslår demenskoordinator Siv Ingeborg Støvreide. (Foto Benjamin B. Opsal)

Prestebustaden som dagtilbod for demente?

Prestegarden i Ørskog står tom. Dagtilbodet for demente treng større plass. Kvifor ikkje bruke bustaden til dagtilbod? Dette forslaget kom til Ålesund kommune.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!