Annonse
Bygdebladet

Regjeringa frikjenner sakshandsaminga om Haramsøya

Birgit Oline Kjerstad (Nei til vindkraft på Haramsøya), ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) og fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) samla under ei markering på Haramsøya i sommar. Ingen av desse har nådd fram med argumentasjonen sin overfor departementet. Foto: Svein Solheim

Olje og energidepartementet har på anmodning frå Stortinget undersøkt sakshandsaminga ved konsensjonen for utbygginga på Haramsfjellet. Og dei har ikkje funne noko å setje fingeren på. Konklusjonen er tydeleg; - Begjæringane om omgjering, tilbakekalling og utsett iverksetjing vert ikkje tatt til følge.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!