Bygdebladet

(1) Vatne Ungdomsskule, (2) den gamle symjehallen, (3) Bygdestova i Eidet kulturhall og (4) Eidet kulturhall. Ny skule skal byggast inntil kulturstova/Eidet kulturhall. Korleis skulen blir sjåande ut er enno uvisst. Foto: Svein Solheim

Riv truleg heile Vatne Ungdomsskule

Det er fire millionar rimelagere enn eine akternativet med oppussing. No skal ein bestemme om ein skal rive alt eller berre litt. Berekningar viser at å rive alt vert rimelegast. Ein har betre kontroll på kostnader ved bygging og drift. Kommunestyret får saka i haust. Så står det att å sjå kva politikarene vil.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 21.09.2020 kl 14:27

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!