Bygdebladet

Grønt nivå og ny trafikklysmodell i barnehagar og skolar

Grønt nivå og ny trafikklysmodell i barnehagar og skolar. (dronefoto: Benjamin Opsal).

Kriseleiinga har vurdert det smittevernfagleg forsvarleg å sette i verk grønt tiltaksnivå i barnehagar, skolar og vaksenopplæring frå og med torsdag 20. januar. Det vil bli gjort løpande vurderingar på den enkelte barnehage og skole basert på smitten og driftssituasjonen. Det vil derfor kunne vere variasjon mellom ulike tiltaksnivå lokalt i kommunen til ei kvar tid.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!