ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Skepsis til vindmøller også til havs i Ålesund

Formannskapet i Ålesund møttes fysisk for første gong etter korona-krisa starta. Vindmøller til lands og til havs stod sentralt. Foto: Øyvind Heggstad

Havsul 1 er eit vindkraftprosjekt i havet utanfor Sandøy og Aukra. Opphaveleg igangsetjing har vore utsett fleire gonger, og siste utsetjing gjekk ut ved årsskiftet. NVE har no gitt vedtak om utsetjing av oppstart til 31.12.25. Formannskapet i Ålesund ønskjer å få betre informasjon om dette prosjektet, særleg sett i lys av det somk skjer på Haramsøya.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!