Bygdebladet

Her får storbilar ny fyllestasjon for biogass, hydrogen og elektrisitet.
Dronefoto over området viser innover på bildet kvileplassen for vogntog, MMC First Process, Epic-parken og Coop Obs Bygg. Til venstre Posten/Bring.

Stasjon for fossilfri varetransport på Digernes

- Skal ein nå klimamåla og få fossilfrie køyrety innan storbilnæringa, må ein også ha eit nettverk av fyllestasjonar, seier Jan Petter Larsen i Digerneset Næringspark. Målet er ein fyllestasjon for biogass, hydrogen og el på Digernes.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!