Bygdebladet

Statens vegvesen ventar med svar

Prosjektleiar Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen seier det er uklart om vedtaket i Vestnes er meint som eit rekkefølgjekrav. Bilde frå folkemøte i Tomrefjord i februar 2020. Foto: Edmund Melkild

Er vedtaket frå Vestnes kommunestyre, om at vegen frå Vik til Ørskogfjellet må byggast før ein sett trafikk på dei undersjøiske fjordkryssingane til Molde, å rekne som eit rekkefølgekrav for gjennomføringa av Møreaksen? Det spør Statens vegvesen.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 30.03.2021 kl 11:17

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!