Bygdebladet

Stiller spørsmål ved tiltak som er gjort på Håneset

Ro-ro kaia på Håneset på Haramsøya fotografert for omlag ein månad sidan.

Med 42 mot 35 røyster vedtok Ålesund kommunestyre at ein vil klage på NVE si kartregulering på Håneset på Haramsøya. Spørsmålet er om dei opplysningar vedtaket baserer seg på stemmer, og om det privatrettslege er avklara. Arnt-Ove Tenfjord (Krf) sa det på denne måten; - Eg stemmer for å klage, det er ein klar klagegrunn. Særleg dette med gyteområdet.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!