Bygdebladet

Ved Storurneset rett utanfor naustrekka på Kyrkje-Sylte i Tresfjord ligg den gamle ferdselsvegen som vart nytta langs fjorden. No blir det etablert turveg der til allmenn nytte.

Tresfjord kulturveg - frå Tresfjord kyrkje til Fagervika

Ved Storurneset rett utanfor naustrekka på Kyrkje-Sylte i Tresfjord ligg den gamle ferdselsvegen som vart nytta langs fjorden. Dei seinaste åra har det vore gjort stor dugnadsinnsats i høve rydding av denne for å kunne etablere ein turveg til allmenn nytte.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!