Bygdebladet

Har gjort kartlegging av grunnforhold i sommar: Tunnel frå Vik eller veg gjennom Tomrefjord?

Trohaugen er utgangspunktet for trasé vidare sørover frå Vik til Ørskogfjellet. Her er det gjort grunnboringar og andre undersøkingar i løpet av sommaren. Foto: Benjamin opsal

Prosessen med å bestemme traséval for strekninga Ørskogfjellet-Vik held fram. I sommar har det vore arbeidd med å kartlegge grunnforholda i området Trohaugen og Vik.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!