Bygdebladet

Soldatar som kjempa i IR 11 for 82 år sidan. Frå venstre Jens Amdam, Paul R. Tenfjord, Olav Osvik, alle frå Ørskog, og Ole Lid frå Tomrefjord.

Unggutane i IR 11 gjekk med dødsforakt inn i kampen mot den tyske okkupasjonsmakta

Laurdag 9. april 2022 er det på dagen 82 år sidan Norge fekk oppleve at fredsønske og nøytralitet hadde ringe verdi. Dei tyske elitesoldatane valsa inn over landa i Europa og slo ned svakt utrusta motstandarar. Sidan er det skrive tallause artiklar, bøker, laga filmar og lagt fram vurderinger over alt som gjekk gale, men også vellukka aksjonar og heltedåd på land og sjø.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!