Annonse
Bygdebladet

John Meier Hurlen på Vestnes vil ikkje gå med på å betale eigenandel på skade som han sjølv ikkje er skuld i. - Eg stiller også spørsmål ved kvaliteten på modemet som ikkje toler, eller er betre sikra mot straumbrot og påverknad i straumnettet, seier Hurlen.

- Urimeleg gebyr-krav frå Tafjord

John Meier Hurlen fekk øydelagt modemet for internettsambandet på grunn av straumbrot, og fekk nytt frå Tafjord Connect. Men i tillegg fekk han eigenandel på 1.300 kroner.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!