Bygdebladet

Uro for forslaga til kutt og innsparing i Ålesund

Komite for oppvekst på besøk på Tennfjord skule, i forkant av møtet dei hadde denne veka. På biletet ser vi og kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal og fau-leiar ved Tennfjord skule Kathrine Beite.

Komiteane i kommunen har tatt for seg budsjett og økonomiplan for Ålesund, og ikkje uventa er det uro for kutt og nedskjeringar. Komite for helse og omsorg meiner mellom anna at om ein legg ned omsorgsplassar, må heimebaserte tenester styrkast parallellt.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!