Bygdebladet

Ny eigar: - Usikker på kva Haukåsen skal brukast til

Helse Møre og Romsdal er selgar når institusjonsbygningane Sjøholt DPS har halde til i dei siste åra no er solgt. Bygget vart bygd rundt 1980 som instituasjon for psykisk utviklingshemma.

Ola Sønderland har kjøpt institusjonsbygninga Sjøholt DPS held til i på Haukåsen på Sjøholt. Kva eigedomen skal nyttast til er ikkje bestemt.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 09.10.2020 kl 13:34

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!