ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Formannskapet i Ålesund klagar på vedtak frå NVE: - Utgjer fare for liv, helse og eigedom på Haramsøy

Formannskapet i Ålesund ønskjer grundig kartlegging av rasfare for bustader i dette området, før utbyggjar får høve til å starte sprenging for masseuttak på Haramsfjellet. Foto: Svein Solheim

Formannskapet i Ålesund vedtok samrøystes å klage på vedtaket frå NVE om uttak av masse på Haramsfjellet. Sprengingsarbeidet vil utgjere fare for liv, helse og eigedom meiner politikarane. Kravet er å få ei grundig geologisk undersøking og ny konsekvens-utgreiing. Og vidare at ein skal be om utsett iverksetjing av tiltaket.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!