Bygdebladet

Thue på Haramsøya: - Veglaget har bruksløyve til landbruk - ikkje anleggsmaskiner

Her på toppen av Haramsfjellet er det meininga at åtte 150 meter høge vindturbinar skal byggast når anleggsmaskinene kjem seg på plass. Foto: Svein Solheim

Haram og Ulla veglag tolkar grunneigar-rettar og vegrettar annleis enn aksjonisten Hans P. Thue på Haramsøya. Der Thue hevdar å vere i sin rett til å sperre vegen, seier grunneigarlaget det motsette til TV2. - Thue har absolutt ingen rettar på denne vegen.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 09.06.2020 kl 14:36

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!