Bygdebladet

Velferdsteknologi på full fart inn i kommunane

Velferdsteknologien skal styrke folk sin evne til å klare seg sjølv i kvardagen, til trass for sjukdom og redusert funksjonsevne. Foto: Scanstockphoto.

I møte med både alderdom og sjukdom kan teknologi trygge og bidra med praktisk hjelp. Velferdsteknologi er derfor eit godt hjelpemiddel for kommunane.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!