Bygdebladet

Sak tatt vekk frå saklista: Vestnes kommune sa ja til oppdrett i Korsvika

Planutvalet var på synfaring 29. september under behandling av dispensasjonssøknad for etablering av akvakultur i Korsvika ved Gjelsten. Frå venstre varamedlem Unni Marken i planutvalet (Sp), ordførar Geir Inge Lien (Sp), dagleg leiar Cato Lyngøy i Hauge Aqua Farming, styreleiar Arthur Lyngøy (Hauge Aqua Farming), teknisk ansvarleg Åsmund Hellesøy (Hauge Aqua Farming), planutvalsmedlem Tor Egil Valldal (Frp) og grunneigar Tore Gjelsten. (Foto Edmund Melkild)

Planutvalets vedtak om å gje Hauge Aqua Farming dispensasjon til etablering av opp-drettsverksemd i Korsvika ved Gjelsten blir ståande.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!