Bygdebladet

- Vi er forplikta til å bygge folkebadet i Brattvåg

Svein-Rune Johannesen er kritisk til at pengebruken kom ut av kontroll i gamle Ålesund, men har tru på at Astrid Eidsvik og politikarane får skuta på rett kjøl. Foto: Svein Solheim

Svein-Rune Johannesen i Arbeiderpartiet, er sentral i arbeidet med å samordne arbeidet til fleirtalspartia i Ålesund kommunestyre. Og han meiner ein må vere lojal mot vedtaka i økonomiplanane i dei gamle kommunane. Det gjeld og folkebadet i Brattvåg sentrum. - Fellesnemnda dreiv prosessen med å slå saman kommunane. Dei vedtok at alt som låg inn i økonomiplanane til dei gamle kommunane, skulle realiserast i nye Ålesund.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 04.12.2020 kl 15:59

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!