Bygdebladet

- Vi har ikkje kultur for å styre kostnader i Ålesund

Formannskapet i Ålesund vedtok eit stramt budsjett. Problemet for kommunen er driftskostnader og meirforbruk frå fleire år tilbake, som må dekkast inn.

Formannskapet i Ålesund starta budsjetthandsaminga tysdag. Hans Kjetil Knutsen frå Ålesundslista sa det slik; - Eg trur ikkje vi kjem ut av 2022 slik at vi unngår robek. Vi har ikkje kultur for å styre kostnader i Ålesund kommune for å styre kostnadene godt nok, til å kome i mål med kutt på 230 millionar kroner. Slik oppgåva vår er no framover.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!