ANNONSE
Annonse
Bygdebladet

Skulane i Ålesund må redusere og kutte i 2021: Vikarar og midlertidig tilsette vert råka først

Store utfordringar for Tennford skule i 2021. Korona, busjettkutt og plassbehov vert krevjande for skulen.
(Foto: Svein Solheim) Innfelt: Ole Andrè Lukkedal Foto: Svein Solheim

Elendig økonomi i Ålesund kommune gjer at skulane må kutte. Vikarar og midlertidige tilsette må gå først. I tillegg vil skulane spare ved at tilsette går ut i permisjon utan å bli erstatta og ved naturleg avgang. - Å halde budsjettet og gå i balanse vil då vere ei utfordring, samtidig som ein skal stette lovkrava som opplæringslova seier. Vi prøver å snu kvar ein stein og gjer det beste vi kan med dei midlane vi har.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Sist oppdatert: 03.05.2021 kl 16:09

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!