Bygdebladet

Vil auke vedlikehaldet av fylkesvegane

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om ekstra statlege midlar til vedlikehald av fylkesvegnettet i 2021.

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om 75 mill. kr i ekstra statlege midlar til vedlikehald av fylkesvegnettet i 2021. Midlane kan føre til ein betydeleg auke i vedlikehaldsarbeidet som kjem både trafikantane og næringslivet i fylket til gode.

Bygdebladet
Bygdebladet AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!